Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-09-19

Sammanträde 2013-09-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6 i Ståndaren

Ärenden till kulturnämnden den 24 september

3 Tertialrapport 2 2013 Stadsarkivet (Dnr 1.2-13230/13), utsänt

4 Handlingsplan för Stadsarkivets publika utveckling, dnr 5-13479/13 , utsänt

5 Remissvar på "Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050", dnr 1.6-10520/13, utsänt

6 Remissvar på "Motion (2013:55) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden", dnr 1.6-10624/13, utsänt

7 Remissvar på "Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik", dnr 1.6-13219/13, utsänt

Anmälningsärenden

8 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

9 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (78 kb)

§2 Godkännande av föredragningslistan

§4 Handlingsplan för Stadsarkivets publika utveckling, dnr 5-13479/13

§5 Remissvar på Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050, dnr 1.6-10520/13

§6 Remissvar på Motion (2013:55) om satsning på samlingslokaler och mötesplatser som en del av yttrandefriheten i staden, dnr 1.6-10624/13

§7 Remissvar på "Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik", dnr 1.6-13219/13