Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-10-10

Sammanträde 2013-10-10

Datum
Klockan
Plats

Ärenden till kulturnämnden den 15 oktober

3 Remissvar på "Motion (2013:51) om möjligheterna att anlägga en vertikal park i city", dnr 1.6-9903/13, utsänt

Anmälningsärenden

4 Månadsrapport september, utsänt

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (67 kb)

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Remissvar på ”Motion (2013:51) om möjligheterna att anlägga en vertikal park i city”, dnr 1.6-9903/13

§4 Månadsrapport september

§5 Stadsarkivarien informerade om - Den i media uppmärksammade