Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2013-11-21

Sammanträde 2013-11-21

Datum
Klockan
Plats

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 26 november

3 Upphandling (ramavtal) av e-arkivkonsulttjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden, dnr 2.8.1-13787/13

Anmälningsärenden

4 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

5 Månadsrapport oktober, utsänt

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Upphandling (ramavtal) av e-arkivkonsulttjänster för Stadsarkivet och anslutande förvaltningar och bolag i staden, dnr 2.8.1-13787/13

§4 Stadsarkivariens delegationsbeslut

§5 Månadsrapport oktober

§6 Stadsarkivarien informerade om