Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-01-30

Sammanträde 2014-01-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

§2 Godkännande av föredragningslistan

§4 Stadsarkivariens delegationsbeslut

§5 Stadsarkivarien informerade om