Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-04-03

Sammanträde 2014-04-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 8 april

3 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017 Stadsarkivet, dnr 1.2-4368/14, utsänt

4 Stadsarkivets remissvar om krav- och behovsanalys angående gemensam it-service, GS-IT, dnr 1.6-4366/14, utsänt

Anmälningsärenden

5 Månadsrapport mars

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§4 Stadsarkivets remissvar om krav- och behovsanalys angående gemensam it-service, GS-IT, dnr 1.6-4366/14