Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-05-19

Sammanträde 2014-05-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 20 maj

3 Tertialrapport 1 2014 Stadsarkivet, dnr 1.2-7701/14, utsänt

Anmälningsärenden

4 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor