Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-11-24

Sammanträde 2014-11-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

3 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

4 Stadsarkivets månadsrapport oktober, utsänt

5 Arkivutskottets sammanträdestider 2015, utsänt

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Stadsarkivariens delegationsbeslut

§4 Månadsrapport oktober

§5 Sammanträden för arkivutskottet 2015

§6 Stadsarkivarien informerade om - Samarbete med Göteborgs landsarkiv och