Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2014-12-04

Sammanträde 2014-12-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

3 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

4 Stadsarkivets månadsrapport november

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Stadsarkivariens delegationsbeslut

§4 Månadsrapport november

§5 Stadsarkivarien informerade om