Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-02-11

Sammanträde 2015-02-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 17 februari

4 Stadsarkivariens delegationsbeslut, utsänt

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§4 Stadsarkivariens delegationsbeslut

§5 Stadsarkivarien informerade om