Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-04-01

Sammanträde 2015-04-01

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 7 april

3 Stadsarkivets underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018, dnr 1.2-3750/2015

Anmälningsärenden

5 Anmälan av stadsarkivariens delegationsbeslut

6 Stadsarkivets månadsrapport februari

7 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§5 Anmälan av stadsarkivariens delegationsbeslut

§7 Stadsarkivarien informerade om