Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-05-18

Sammanträde 2015-05-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Godkännande av dagordning

Ärenden till kulturnämnden den 20 maj

3 Tertialrapport 1 2015 Stadsarkivet, dnr 1.2-6574/2015

4 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning, dnr 1.1-7181/2015

Anmälningsärenden

5 Stadsarkivets månadsrapport mars

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Godkännande av föredragningslistan

§3 Tertialrapport 1 2015 Stadsarkivet, dnr 1.2-6574/2015

§4 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning, dnr 1.1-7181/2015

§5 Månadsrapport mars

§6 Stadsarkivarien informerade om - Stadsarkivets budget för 2015 presenterades.