Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-09-17

Sammanträde 2015-09-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Tertialrapport 2 2015 Stadsarkivet

3 Remissvar angående Innovationsstrategi för Stockholms stad

4 Remissvar angående betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)

Anmälningsärenden

5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Tertialrapport 2 2015 Stadsarkivet

§3 Remissvar angående Innovationsstrategi för Stockholms stad

§4 Remissvar angående betänkandet Myndighetsdatalag

§5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§6 Stadsarkivarien informerar