Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-10-08

Sammanträde 2015-10-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Stadsarkivets remissvar angående Skillnadernas Stockholm

3 Remissvar angående En förvaltning som håller ihop

4 Stadsarkivets månadsrapport september

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Stadsarkivets remissvar angående Skillnadernas Stockholm

§3 Remissvar angående En förvaltning som håller ihop, SOU 2015:66

§4 Stadsarkivets månadsrapport september

§5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor