Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2015-11-05

Sammanträde 2015-11-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Förvärv av bergrum för nytt arkiv, inriktningsbeslut

dnr 2.8-6634/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

4 Stadsarkivets månadsrapport oktober

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Förvärv av bergrum för nytt arkiv, inriktningsbeslut

§3 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§4 Stadsarkivets månadsrapport oktober

§5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor