Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-03-03

Sammanträde 2016-03-03

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kungsklippan 6

3 Remissvar angående Överlåtelse av arkiverade handlingar, Marionetteatern

4 Stadsarkivets månadsrapport februari

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Stadsarkivets avgiftslista

§3 Remissvar angående Överlåtelse av arkiverade handlingar, Marionetteatern

§4 Stadsarkivets månadsrapport februari

§5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor