Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-04-07

Sammanträde 2016-04-07

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Stadsarkivets underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

3 Förvärv av bergrum för nytt arkiv, reviderat inriktningsbeslut

Dnr: 2.8-6634/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4 Remissvar promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess

5 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Stadsarkivets månadsrapport mars

7 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Stadsarkivets underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

§3 Förvärv av bergrum för nytt arkiv, reviderat inriktningsbeslut

§4 Remissvar promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess

§5 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

§6 Stadsarkivets månadsrapport mars

§7 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor