Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2016-06-09

Sammanträde 2016-06-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kungsklippan 6

2 Remissvar om Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen

3 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015 avseende Stadsarkivet

4 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

5 Stadsarkivets månadsrapport maj

6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

§2 Remissvar om Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen

§3 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015 avseende Stadsarkivet

§4 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

§5 Stadsarkivets månadsrapport maj

§6 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor