Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2017-03-29

Sammanträde 2017-03-29

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

2 Stadsarkivets underlag för budget 2018 med inriktning för 2019 och 2020

3 Förvärv av bergrum för nytt arkiv, genomförandebeslut

Dnr: 2.8-6634/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Information och övriga frågor

§2 Stadsarkivets underlag för budget 2018 med inriktning för 2019 och 2020

§3 Förvärv och anpassning av bergrum för nytt arkiv, genomförandebeslut

§4 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete.

§5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§6 Information och övriga frågor