Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2017-05-11

Sammanträde 2017-05-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 4 april

2 Tertialrapport 1 2017 Stadsarkivet

3 Revisorernas årsrapport

4 Studieresa till Birmingham för arkivutskottet

dnr 1.1-6148/2017 Anmälningsärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh Tfn: 508 28 337, e-post: gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2017-05-04 Salar Rashid Sida 2 (1) Stockholms stadsarkiv Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08/508 28 300 Fax 08/508 28 301 www.stockholm.se Kulturnämndens arkivutskott Sida 1 (1) 2017-05-04 Kulturnämndens arkivutskott Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08-508 28 300 www.stockholm.se/stadsarkivet

§4 Studieresa till Birmingham för arkivutskottet

§5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§6 Information och övriga frågor