Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2017-08-17

Sammanträde 2017-08-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 4 april

2 Remissvar: Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem

3 Anmälan av Stadsarkivets kontorsremissvar till stadsledningskontoret angående ny dataskyddslag.

5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

6 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh Tfn: 508 28 337, e-post: gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2017-08-10 Salar Rashid Sida 2 (1) Stockholms stadsarkiv Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08/508 28 300 Fax 08/508 28 301 www.stockholm.se Kulturnämndens arkivutskott Sida 1 (1) 2017-08-17 Kulturnämndens arkivutskott Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08-508 28 300 www.stockholm.se/stadsarkivet

§2 Remissvar: Remissvar: Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem Dnr 1.6-9190/2017

§3 Remissvar: Anmälan av Stadsarkivets kontorsremissvar till stadsledningskontoret angående ny dataskyddslag.

§4 Månadsrapport maj Stadsarkivets månadsrapport för juli anmäldes och lades till handlingarna.

§5 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§6 Information och övriga frågor