Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2018-01-25

Sammanträde 2018-01-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 30 januari

3 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens arkivutskott

Dnr 1.1/4280/2017 Anmälningsärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor

6 Övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh, tfn 508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2017-01-19 Salar Rashid Sida 2 (1) Stockholms stadsarkiv Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08/508 28 300 Fax 08/508 28 301 www.stockholm.se Kulturnämndens arkivutskott Sida 1 (1) 2018-01-19 Kulturnämndens arkivutskott Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08-508 28 300 www.stockholm.se/stadsarkivet

§2 Stadsarkivets verksamhetsberättelse 2017 Dnr: 1.2-961/2018

§3 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens arkivutskott Dnr 1.1/4280/2017

§4 Anmälan av stadsarkivariens beslut enligt delegation

§5 Stadsarkivarien informerar om aktuella frågor Det som är aktuell och fokus kommer att liga på i år är Stadsarkivets två stora projekt, ärende- och dokumenteringssystemet eDok och Liljeholmskajen.