Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2018-08-16

Sammanträde 2018-08-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

1 Val av justerare

Ärenden till kulturnämnden den 22 maj

2 Information om hur kulturnämnden genom Stadsarkivet behandlar personuppgifter

3 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

4 Stadsarkivets månadsrapport juli

5 Information och övriga frågor

§2 Information om hur kulturnämnden genom Stadsarkivet behandlar personuppgifter Dnr: 1.3-8837/2018

§3 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

§4 Stadsarkivets månadsrapport juli

§5 Information och övriga frågor