Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2018-10-11

Sammanträde 2018-10-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadsarkivet

2 Stadsarkivets delegationsordning

3 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

4 Stadsarkivets månadsrapport september

5 Information och övriga frågor

§2 Stadsarkivets delegationsordning

§3 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

§4 Stadsarkivets månadsrapport september

§5 Information och övriga frågor