Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2018-12-13

Sammanträde 2018-12-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Asplundsrummet, stadshuset

2 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd av personuppgifter 2018

3 Stadsarkivariens beslut om vidaredelegation

4 Nedskrivning av fordringar avseende 2017

5 Stadsarkivets månadsrapport november

6 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

7 Information och övriga frågor

§2 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd av personuppgifter 2018

§3 Stadsarkivariens beslut om vidaredelegation

§4 Nedskrivning av fordringar avseende 2017

§5 Stadsarkivets månadsrapport november

§6 Stadsarkivariens beslut enligt delegation

§7 Information och övriga frågor