Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-03-04

Sammanträde 2019-03-04

Datum
Klockan
17:00
Plats
Asplundsrummet, Stadshuset

§1 Val av protokolljusterare

§3 Verksamhetsberättelse Stadsarkivet 2018 Dnr: 1.2-1536/2019

§4 Information och övriga frågor