Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadsarkivet

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Stadsarkivariens beslut enligt delegation
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Tertialrapport 1 2019 Stadsarkivet

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets Tertialrapport 1/2019

§5 Information och övriga frågor