Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-09-19

Sammanträde 2019-09-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadsarkivet

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Stadsarkivets tertialrapport 2 2019

4 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Stadsarkivets tertialrapport 2 2019

§4 Information och övriga frågor