Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2019-10-17

Sammanträde 2019-10-17

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stadsarkivet

3 Anmälningsärenden

4 Ändring i reglemente för kulturnämnden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Information och övriga frågor

- Aktuellt
- Från Stadsarkivets programverksamhet:
”Lesbiska härvan” med Johanna Törnros

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Ändring i reglemente för kulturnämnden.

§5 Information och övriga frågor