Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-02-13

Sammanträde 2020-02-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Stadsarkivets beslut enligt delegation
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Klimathandlingsplan 2020-2023 (KS 2019/1041). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Nytt miljöprogram för Stockholms stad 2020-2023 (KS2019/1040). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2019

8 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets verksamhetsberättelse 2019

§5 Klimathandlingsplan 2020-2023 (KS

§6 Nytt miljöprogram för Stockholms stad

§7 Årsrapport över Stadsarkivets arbete med

§8 Information och övriga frågor