Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-04-16

Sammanträde 2020-04-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Stadsarkivets månadsrapport mars
b) Stadsarkivets beslut enligt delegation

4 Stadsarkivets underlag för budget 2021 med inriktning 2022-2023

5 Remiss från Kulturdepartementet, Arkivutredningen Härifrån till evigheten SOU 2019-58

6 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets underlag för budget 2021 med

§5 Remiss från Kulturdepartementet,

§6 Information och övriga frågor