Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden:

4 Information och övriga frågor

- Dragning av en visning Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh tfn 08-508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2020-06-08

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Information och övriga frågor