Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2020-08-20

Sammanträde 2020-08-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadsarkivet, Kungsklippan 6

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

a) Stadsarkivets beslut enligt delegation b) Månadsrapport juli

4 Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU

2020:21). Svar på remiss från Kulturdepartementet (KS 2020/830) Dnr 1.1/1857/2020

5 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh tfn 08-508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2020-08-13

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Betänkandet Sveriges museum för Förintelsen

§5 Information och övriga frågor