Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-03-04

Sammanträde 2021-03-04

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivets beslut enligt delegation
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Dataskyddsombud för Stadsarkivet

6 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Gabriel Marawgeh tfn 08-508 28 337, e-post gabriel.marawgeh@stockholm.se Stockholm 2021-02-26

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets verksamhetsberättelse 2020

§5 Dataskyddsombud för Stadsarkivet

§6 Information och övriga frågor