Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-04-22

Sammanträde 2021-04-22

Datum
Klockan
16:00
Plats

4 Stadsarkivets underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024

6 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024

§5 Remiss av Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. Svar på remiss från kommunstyrelsen.

§6 Information och övriga frågor