Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-05-20

Sammanträde 2021-05-20

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Stadsarkivets beslut enligt delegation
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Stadsarkivets tertialrapport 1 2021

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets tertialrapport 1 2021

§5 Information och övriga frågor