Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-06-10

Sammanträde 2021-06-10

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Stadsarkivets månadsrapport maj
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Yttrande över revisorernas årsrapport 2020 avseende Stadsarkivet

5 Information och övriga frågor

Vid förhinder var vänlig meddela Johan Bergkvist tfn 08-508 28 322, e-post johan.bergkvist@stockholm.se Stockholm 2021-06-02 Sida 2 (2) Stockholms stadsarkiv Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08/508 28 300 Fax 08/508 28 301 www.stockholm.se Kulturnämndens arkivutskott Sida 1 (1) 2021-06-02 Kulturnämndens arkivutskott Box 22063, 104 22 Stockholm Växel 08-508 28 300 www.stockholm.se/stadsarkivet

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Yttrande över revisorernas årsrapport

§5 Information och övriga frågor