Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2022-10-20

Sammanträde 2022-10-20

Datum
Klockan
15:45
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Stadsarkivets beslut enligt delegation
Stadsarkivets månadsrapport september 2022

4 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

5 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Rättegångsfullmakt till

§5 Information och övriga frågor