Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll från nämndsammanträdet den 2 april 2020

Beslutsärenden

3 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2021 – Genomförandebeslut

4 Förslag till avfallsplan för Stockholm 2021-2024 - Beslut om remiss