Din position: Hem > Stockholms stad > Avfallsnämnden > Sammanträde 2023-05-04

Sammanträde 2023-05-04

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av protokoll nr 4 från nämndsammanträdet den 22 september 2022

Beslutsärenden

3 Avfallsplan för perioden 2025-2030 - Inriktningsärende

Anmälningsärenden

5 Redovisning av beslut fattade med stöd av delegation