Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

3 Medborgarförslag om trappa till Tranebergsbron

4 Medborgarförslag om utegym

Beslutsärenden

5 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

6 Föreningsbidrag 2017

Dnr: 72-17-5.2, 83-17-5.2.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Revidering av delegationsordningen i Bromma

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

9 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

10 Förordnande gällande begäran om biträde enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

11 Svar på skrivelse från Hanna Wistrand (L) och Per Hammar (L) om beslut om avslag på ansökan om särskilt boende

12 Svar på skrivelse från Jonatan Ohlin (L) och Hanna Wistrand (L) om affischplats vid Alviks tvärbanestation

13 Remiss om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

14 Remiss av Se barnet! (SOU 2017:6)

15 Remiss Alkoholtillstånd på Bistro Epok

16 Detaljplan om förslag till utbyggd nätstation i kv Marginalen 1 i Nockebyhov

17 Program för miljöövervakning av ekologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

18 Sjökabelsanläggning mellan Ängbybadet och Sätravik i Mälaren

Anmälningsärenden

20 Ekonomisk månadsrapport

21 Samverkansöverenskommelse mellan Bromma stadsdelsförvaltning och Lokalpolisområde Vällingby

23 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 10-17-1.2.1

Delas ut senare

24 Pensionärsrådet

25 Rådet för funktionshinderfrågor

26 Förvaltningsgruppen

27 Ungdomsrådet

28 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

29 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

30 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

31 Information om inkommen Lex Sarah rapport inom Sörklippans vård- och omsorgsboende

32 Information om inkommen anmälan - Lex Sarah inom Olivia hemtjänst

33 Information om beslut från IVO

34 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 punkten Föräldrabalken

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (277 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om trappa till Tranebergsbron

§4 Medborgarförslag om utegym

§5 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§10 Förordnande gällande begäran om biträde enligt 43 § 1 st 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§11 Svar på skrivelse från Hanna Wistrand (L) och Per Hammar (L) om beslut om avslag på ansökan om särskilt boende

§12 Svar på skrivelse från Jonatan Ohlin (L) och Hanna Wistrand (L) om affischplats vid Alviks tvärbanestation

§13 Remiss om Stockholms stads handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret

§18 Sjökabelsanläggning mellan Ängbybadet och Sätravik i Mälaren

§20 Ekonomisk månadsrapport

§21 Samverkansöverenskommelse mellan Bromma stadsdelsförvaltning och Lokalpolisområde Vällingby

§23 Anmälan av delegationsbeslut

§24 Pensionärsrådet

§25 Rådet för funktionshinderfrågor

§26 Förvaltningsgruppen

§27 Ungdomsrådet

§28 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§29 Nämndens och förvaltningens frågor

§30 Sociala delegationens protokoll

§31 Information om inkommen Lex Sarah rapport inom Sörklippans vård- och omsorgsboende

§32 Information om inkommen anmälan - Lex Sarah inom Olivia hemtjänst

§33 Information om beslut från IVO

§34 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

§35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st 1 punkten Föräldrabalken