Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

3 Medborgarförslag om Fler caféer i Norra Ängby och Bromma kyrka

4 Medborgarförslag om hundrastgårdar

Beslutsärenden

5 Sammanträdestider för 2018 – Bromma stadsdelsnämnd

6 Sammanträdestider för 2018 - Sociala delegationen

7 Revidering av delegationsordningen

Remissärenden

8 Remissvar angående detaljplan för fastigheten Nockebyhov 2:22 vid Tyska Bottens väg i stadsdelen Nockebyhov, Dp 2014 -19532

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport

12 Rapport från medborgardialog ”Det gröna Bromma ” 2017-05-30

14 Ej verkställda beslut kvartal 3 Socialtjänst och fritid

15 Ej verkställda beslut kvartal 3 äldreomsorg

16 Svar på skrivelse om förskolornas villkor och förutsättningar i Stadsdelsområdet

17 Svar på medborgarförslag angående förenklad överblick över beslut som fattas i stadsdelen

18 Svar på medborgarförslag om biotopskydd i Bromma -Västerled

19 Svar på medborgarförslag om Belysningen i Lillsjöparken

20 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 10-17-1.2.1

Delas ut senare

21 Pensionärsrådet

22 Rådet för funktionshinderfrågor

23 Förvaltningsgruppen

24 Ungdomsrådet

25 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

26 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

27 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

28 Information om beslut från IVO

29 Information om Lex Sarah -rapport inom Enheten för ensamkommande barn och ungdomar

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om Fler caféer i Norra Ängby och Bromma kyrka

§4 Medborgarförslag om hundrastgårdar

§5 Sammanträdestider för 2018 – Bromma stadsdelsnämnd

§6 Sammanträdestider för 2018 - Sociala delegationen

§8 Remissvar angående detaljplan för fastigheten Nockebyhov 2:22 vid Tyska Bottens väg i stadsdelen Nockebyhov, Dp 2014 -19532

§12 Rapport från medborgardialog ”Det gröna Bromma ” 2017-05-30

§14 Ej verkställda beslut kvartal 3 Socialtjänst och fritid

§15 Ej verkställda beslut kvartal 3 äldreomsorg

§16 Svar på skrivelse om förskolornas villkor och förutsättningar i Stadsdelsområdet

§17 Svar på medborgarförslag angående förenklad överblick över beslut som fattas i stadsdelen

§18 Svar på medborgarförslag om biotopskydd i Bromma -Västerled

§20 Anmälan av delegationsbeslut

§22 Rådet för funktionshinderfrågor

§23 Förvaltningsgruppen

§25 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§26 Nämndens och förvaltningens frågor

§27 Sociala delegationens protokoll

§28 Information om beslut från IVO

§29 Information om Lex Sarah -rapport inom Enheten för ensamkommande barn och ungdomar

§30 Nedläggning av faderskap