Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

Mötet är flyttat till tisdagen den 16 maj.

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

4 Nya förskoleavdelningar

5 Nya förskolor i Mariehäll

6 Nya bostäder med särskild service enligt LSS

Anmälningsärenden

8 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2017, äldreomsorg

9 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2017, socialtjänst

10 Svar på medborgarförslag om hundrastgård på Tranebergsängen

11 Svar på medborgarförslag om trappa till Tranebergsbron

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 10-17-1.2.1

Delas ut senare

13 Förvaltningsgruppen

14 Ungdomsrådet

15 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

16 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

17 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

18 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (275 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§6 Nya bostäder med särskild service enligt LSS

§8 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2017, äldreomsorg

§9 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2017, socialtjänst

§10 Svar på medborgarförslag om hundrastgård på Tranebergsängen

§12 Anmälan av delegationsbeslut

§13 Förvaltningsgruppen

§15 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

§17 Sociala delegationens protokoll

§18 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken