Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-31

Sammanträde 2017-08-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

3 Medborgarförslag om grönyta i Johannesfred

4 Medborgarförslag om omklädningshytt vid Ängbybadet

5 Medborgarförslag om padeltennis och tennisbanor i Traneberg

6 Medborgarförslag från klass 5 B i Smedslättskolan

Beslutsärenden

7 Förslag till ny organisation inom enheten Personligt stöd

8 Revidering av delegationsordning med anledning av Familjerätt Nordväst

Remissärenden

9 Remiss Ny översiktsplan för Stockholm s stad

10 Remiss om Upphandling av gemensamt upphandlings - och avtalshanteringssystem

12 Remiss Motion om mer innovation i byggandet av äldreboenden

13 Remiss Motion om en stadsdelsnämndsreform

14 Remiss Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Anmälningsärenden

15 Ekonomisk månadsrapport

19 Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 2 2017

21 Planärenden på granskning

Dnr: 421-17-1.5.3, 422-17-1.5.3.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Svar på skrivelse om utegym vid Ängby TK

23 Redovisning från trygghetspromenaden i Blackeberg 2017 -05-15

24 Svar på medborgarförslag om parkmiljön vid Tranebergsängen

25 Svar på medborgarförslag om trygghetsfrågor i seniorboenden

26 Svar på medborgarförslag om utegym vid Judarskogen

27 Svar på medborgarförslag om omklädningshytt vid Ängbybadet

28 Svar på medborgarförslag om padeltennis och tennisbanor i Traneberg

29 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 10-17-1.2.1

Delas ut senare

30 Pensionärsrådet

31 Rådet för funktionshinderfrågor

33 Ungdomsrådet

34 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

35 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

36 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

37 Information om Lex Sarah-rapport inom Enheten för personligt stöd, Blackebergsbacken

38 Yttrande till JO (JO:s dnr 3026-2017)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om grönyta i Johannesfred

§4 Medborgarförslag om omklädningshytt vid Ängbybadet

§5 Medborgarförslag om padeltennis och tennisbanor i Traneberg

§6 Medborgarförslag från klass 5 B i Smedslättskolan

§7 Förslag till ny organisation inom enheten Personligt stöd

§8 Revidering av delegationsordning med anledning av Familjerätt Nordväst

§9 Remiss Ny översiktsplan för Stockholm s stad

§10 Remiss om Upphandling av gemensamt upphandlings - och avtalshanteringssystem

§14 Remiss Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

§15 Ekonomisk månadsrapport

§19 Redovisning av ej verkställda beslut inom äldreomsorgen kvartal 2 2017

§22 Svar på skrivelse om utegym vid Ängby TK

§23 Redovisning från trygghetspromenaden i Blackeberg 2017 -05-15

§27 Svar på medborgarförslag om omklädningshytt vid Ängbybadet

§28 Svar på medborgarförslag om padeltennis och tennisbanor i Traneberg

§29 Anmälan av delegationsbeslut

§30 Pensionärsrådet

§31 Rådet för funktionshinderfrågor

§33 Ungdomsrådet

§34 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§35 Nämndens och förvaltningens frågor

§36 Sociala delegationens protokoll

§37 Information om Lex Sarah-rapport inom Enheten för personligt stöd, Blackebergsbacken

§38 Yttrande till JO (JO:s dnr 3026-2017)