Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-09-21

Sammanträde 2017-09-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Medborgarförslag om belysningsröjning i Lillsjöparken

4 Nya förskoleavdelning ar enligt lokalförsörjningsplan, ändring och återkallande av tidigare beslut

5 Nya förskolor i Mariehäll - Genomförandebeslut

6 Beslut om upphandling gällande mattransporter

Dnr: 510-17-2.2.2.

OBS! Ärendet utgår!

10 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

11 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Anmälningsärenden

13 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialtjänst och fritid kvartal 2 2017

14 Svar på skrivelse från Liberalerna om solbryggor vid Lillsjön

15 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 10-17-1.2.1

Delas ut senare

16 Pensionärsrådet

17 Rådet för funktionshinderfrågor

18 Förvaltningsgruppen

19 Ungdomsrådet

20 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

21 Nämndens och förvaltningens frågor

22 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

23 Information om inkomna lex Sarah -rapporter från egna verksamheter

24 Information om lex Sarah inom Socialtjänst och fritid

25 Yttrande över ansökan om adoption

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (277 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Medborgarförslag om belysningsröjning i Lillsjöparken

§4 Nya förskoleavdelning ar enligt lokalförsörjningsplan, ändring och återkallande av tidigare beslut

§6 Beslut om upphandling gällande mattransporter

§10 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

§11 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

§13 Redovisning av ej verkställda beslut inom socialtjänst och fritid kvartal 2 2017

§14 Svar på skrivelse från Liberalerna om solbryggor vid Lillsjön

§15 Anmälan av delegationsbeslut

§16 Pensionärsrådet

§17 Rådet för funktionshinderfrågor

§18 Förvaltningsgruppen

§19 Ungdomsrådet

§20 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§21 Nämndens och förvaltningens frågor

§22 Sociala delegationens protokoll

§23 Information om inkomna lex Sarah -rapporter från egna verksamheter

§24 Information om lex Sarah inom Socialtjänst och fritid

§25 Yttrande över ansökan om adoption