Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

3 Medborgarförslag gällande blomsterängar, papperskorgar, klotter, fler träd och buskar

4 Medborgarförslag angående förenklad överblick över beslut som fattas i stadsdelen

Beslutsärenden

5 Ny förskola i Mariehäll – Genomförandebeslut (bordlagt 170921)

Remissärenden

6 Remiss om Motion om e tt modernt och hållbart Stockholm

7 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Olovslunds station

Anmälningsärenden

8 Ekonomisk månadsrapport

9 Svar på medborgarförslag om grönyta i Johannesfred

10 Svar på skrivelse om tillgängliga vallokaler till valet 2018

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 10-17-1.2.1

Delas ut senare

12 Pensionärsrådet

13 Rådet för funktionshinderfrågor

14 Förvaltningsgruppen

15 Ungdomsrådet

16 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

18 Upphandling av bemanningstjänster vid kortare vakanser inom kommunalt driven förskola

19 Beslut om att inleda förenklad upphandling av ramavtal avseende mattransporter

20 Sociala delegationens protokoll och delegationsbeslut från Familjerätt Nordväst

Finns att läsa på sammanträdet

21 Information om lex Sarah i enskild verksamhet

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag gällande blomsterängar, papperskorgar, klotter, fler träd och buskar

§4 Medborgarförslag angående förenklad överblick över beslut som fattas i stadsdelen

§5 Ny förskola i Mariehäll – Genomförandebeslut (bordlagt 170921)

§7 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Olovslunds station

§10 Svar på skrivelse om tillgängliga vallokaler till valet 2018

§12 Pensionärsrådet

§13 Rådet för funktionshinderfrågor

§14 Förvaltningsgruppen

§16 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§17 Nämndens och förvaltningens frågor

§18 Upphandling av bemanningstjänster vid kortare vakanser inom kommunalt driven förskola

§19 Beslut om att inleda förenklad upphandling av ramavtal avseende mattransporter

§20 Sociala delegationens protokoll och delegationsbeslut från Familjerätt Nordväst

§21 Information om lex Sarah i enskild verksamhet