Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Medborgarförslag om belysning i Judarskogen

Beslutsärenden

4 Revidering av delegationsordning

5 Resa till Oslo med anledning av Stockholms stads ledarskapsprogram

7 Remissen om Revidering av ramavtal med SISAB gällande utbildningslokaler

11 Remiss om Motion (2017:48) om bistånd till illegala invandrare

12 Remiss om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 -2023

13 Remiss om Motion (2017:54) om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

14 Remiss om Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018- 2022

Anmälningsärenden

15 Ekonomisk månadsrapport

19 Verksamhetsuppföljning av Sörklippans vård - och omsorgsboende inklusive Pensionat Kinesen samt dagverksamheten Lillsjönäs

21 Svar på remiss av förslag till reviderad läroplan för förskolan

23 Blackebergs utveckling – en medborgardialog i Blackebergsskolan 2017- 11-07

24 Inrätta nya hundrastgårdar i Bromma

26 Svar på skrivelse om mobil konstfrusen is för mer skridskoåkning

27 Svar på medborgarförslag om fler caféer i Norra Ängby och Bromma kyrka

28 Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar i Råcksta och Norra Ängby

29 Svar på medborgarförslag om att uppgradera gångväg

30 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 10-17-1.2.1
Delas ut senare

31 Pensionärsrådet

32 Rådet för funktionshinderfrågor

33 Förvaltningsgruppen

34 Ungdomsrådet

35 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa vid sammanträdet

36 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

37 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

40 Information om beslut från IVO avseende klagomål – Sörklippan

41 Information om beslut från IVO - enheten för ensamkommande barn och ungdomar

42 Prövning av jäv

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (282 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Medborgarförslag om belysning i Judarskogen

§5 Resa till Oslo med anledning av Stockholms stads ledarskapsprogram

§11 Remiss om Motion (2017:48) om bistånd till illegala invandrare

§12 Remiss om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 -2023

§13 Remiss om Motion (2017:54) om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla

§14 Remiss om Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018- 2022

§19 Verksamhetsuppföljning av Sörklippans vård - och omsorgsboende inklusive Pensionat Kinesen samt dagverksamheten Lillsjönäs

§23 Blackebergs utveckling – en medborgardialog i Blackebergsskolan 2017- 11-07

§24 Inrätta nya hundrastgårdar i Bromma

§26 Svar på skrivelse om mobil konstfrusen is för mer skridskoåkning

§27 Svar på medborgarförslag om fler caféer i Norra Ängby och Bromma kyrka

§28 Svar på medborgarförslag om hundrastgårdar i Råcksta och Norra Ängby

§30 Anmälan av delegationsbeslut

§31 Pensionärsrådet

§32 Rådet för funktionshinderfrågor

§35 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§36 Nämndens och förvaltningens frågor

§37 Sociala delegationens protokoll

§38 Nedläggning av faderskap

§39 Nedläggning av faderskap

§40 Information om beslut från IVO avseende klagomål – Sörklippan

§41 Information om beslut från IVO - enheten för ensamkommande barn och ungdomar