Din position: Hem > Stockholms stad > Bromma stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Alviks kulturhus/medborgarhus, Brommasalen, Gustavslundsvägen 168

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Medborgarförslag om bryggor vid Kyrksjön

Beslutsärenden

3 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

4 Föreningsbidrag 2018

Remissärenden

5 Remiss av Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

6 Remiss av Trafikförändringar i SL -trafiken 20 18/2019

7 Remiss av förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

10 Remiss om Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

11 Remiss om handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017 -2019

13 Remiss om alkoholtillstånd Kinakrogen i Bromma

14 Remiss om Motion (2017:72) om att reformera stadens målstyrningsmodell

Anmälningsärenden

16 Ekonomisk månadsrapport

17 Svar på medborgarförslag om belysning i Judarskogen

18 Svar på medborgarförslag om hur vi når unga i åldern 13 -17 år

19 Svar på medborgarförslag om hur vi når unga i övre tonåren och unga vuxna inom fritiden

20 Svar från Micasa angående skrivelse från Liberalerna om planering av servicehus

21 Anmälan av inkomna rapporter och beslut enligt lex Sarah

Dnr: 110 -18-1.2.2.

Kommer senare

22 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 44-18-1.2.1

Delas ut senare

23 Pensionärsrådet

24 Rådet för funktionshinderfrågor

26 Ungdomsrådet

27 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

Finns att läsa på sammanträdet

28 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

29 Sociala delegationens protokoll

Finns att läsa på sammanträdet

30 Information om anmälan till IVO

31 Information om beslut från IVO

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (280 kb)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Medborgarförslag om bryggor vid Kyrksjön

§3 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

§5 Remiss av Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

§11 Remiss om handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017 -2019

§18 Svar på medborgarförslag om hur vi når unga i åldern 13 -17 år

§19 Svar på medborgarförslag om hur vi når unga i övre tonåren och unga vuxna inom fritiden

§20 Svar från Micasa angående skrivelse från Liberalerna om planering av servicehus

§21 Anmälan av inkomna rapporter och beslut enligt lex Sarah

§23 Pensionärsrådet

§24 Rådet för funktionshinderfrågor

§27 Inkomna rapporter, protokoll m.m.

§28 Nämndens och förvaltningens frågor

§29 Sociala delegationens protokoll

§30 Information om anmälan till IVO

§31 Information om beslut från IVO