Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland ingång från baksidan Palmfeltsvägen 19 C

Öppen frågestund
Torsdag 9 december, klockan 18.30
Medborgarna är välkomna att ställa fr Läs mer...ågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Anläggning av ny gång- och cykelväg -svar på medborgarförslag

3 Önskemål kring Östberga-svar på medborgarförslag

4 Snigelparken i Årsta -svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

5 Månadsrapport för oktober 2010

Dnr 1.2.1-040/2010 (utsändes senare)

6 kap 9 § Föräldrabalken

6 Redovisning av medborgarundersökning - stadsmiljö Enskede-Årsta-Vantör 2010

7 Kvalitetsredovisning för förskolorna 2009/2010

8 Inrättande av förskoleavdelningar i förskoleområde Årsta 3 - Inriktningsärende

9 Inrättande av förskoleavdelningar och gruppbostad på Bjulevägen - Inriktningsärende

10 Inrättande av en ny förskoleavdelning på Glanshammarsgatan 11-15 - inriktnings och genomförandeärende

11 Inrättande av två till tre förskoleavdelningar i Stureby, Enskedefältet - inriktningsärende

11 november 1 december

3


FÖREDRAGNINGSLISTA
SID 2 (4)


ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSNÄMND
FÖREDRAGNINGSLISTA

12 Narkotikaproblemen bland skolungdomar- svar på skrivelse från (s), (v), (mp)

13 Uppföljning av gruppbostaden Johanneshov 1

14 Verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen

Högdalens Äldreboende, Mårtensgården, Rågsveds Servicehus, Högdalens hemtjänst, Bandhagen-Örby Hemtjänst, Enskededalens Hemtjänst och Årsta Hemtjänst (verksamhetsuppföljning per enhet finns i pärm vid sammanträdet)
Dnr 1.2.1.-580/2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Redovisning av telefonservicen till medborgare som söker försörjningsstöd - svar på uppdrag

Remissärenden

16 Motion om att bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fylla den med kultur - svar till kommunstyrelsen

17 Motion om bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden - svar till kommunstyrelsen

18 Nedskräpning - förslag till ändring i miljöbalken - svar till kommunstyrelsen

19 Ansökan om alkoholservering, restaurang Barbaroga, Hardemogatan 25 i Rågsved - svar till tillståndsenheten

20 Ansökan om alkoholservering, restaurang Orkidé, Arenavägen 29 i Globen - svar till tillståndsenheten

20 X. Förslag till upphävande av del av generalplan 7701A för del av Enskede Gård 1:1, Bussens väg 2 i stadsdelen Östberga - svar till stadsbyggnadskontoret

22 Stadsdelsdirektörens information

23 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.
B. Anmälan av tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Pensionärsrådets sammanträde (dukas)
D. Handikapprådets protokoll (dukas)
E. Förvaltningsgruppens protokoll (dukas)
F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen
H. Nedskrivning av osäkra fodringar (se pärm)
Dnr 531-2010-2.1.

Slutet sammanträde

24 Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade enligt Lex Sarah, 24 a § LSS- Enskede servicebostad

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

27 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll från sammanträden