Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4, ingång från baksidan, Palmfeltsvägen 19 C

Öppet forum

Torsdag den 12 februari kl 18:30

Tema
Främjande och förebyggande arbete Läs mer... för barn och unga
Samordnare Lena Eidebo och utvecklingskoordinator Mia Stavling informerar

Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

4 Dalen behöver satsningar - svar på medborgarförslag ställt till flera förvaltningar

5 Basketkorg i Vättersparken - svar på medborgarförslag

6 Plantering av lökväxter - svar på medborgarförslag

7 Jordvallar vid Hemskogens hoppbackar - svar på medborgarförslag

9 Kvalitetsgarantier 2015

Bilagor i pärm vid sammanträdet
Dnr 1.2.1.-736/2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS - period 4/2014

11 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m.
B. Tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Protokoll från Pensionärsrådet, (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
(utsändes senare)
E. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen
G. Enheternas verksamhetsplaner - se pärm
* Avdelning för beställare inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri
* Avdelning för individ-och familjeomsorg barn och unga
* Avdelningen för individ- och familjeomsorg, vuxna
* Avdelningen för förskola och fritid
Avdelningen för egen regi inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri

13 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

14 Gångplan för Stockholm - svar till trafikkontoret

15 Samråd om förlängning av tunnelbana från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort - svar till Stockholms läns landsting

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (266 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Dalen behöver satsningar -­ svar på medborgarförslag

§5 Basketkorg i Vättersparken ­- svar på medborgarförslag

§6 Plantering av lökväxter -­ svar på medborgarförslag

§7 Jordvallar vid Hemskogens hoppbackar - svar på medborgarförslag

§9 Kvalitetsgarantier 2015

§10 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§10:a Nyval till sociala delegationen

§13 Stadsdelsdirektörens information

§14 Gångplan för Stockholm -­ svar till trafikkontoret

§15 Samråd om förlängning av tunnelbana från Kungsträdgården till Gullmarsplan och Söderort - svar till Stockholms läns landsting