Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Öppet forum 2015-03-19

Öppet forum 2015-03-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Ënskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, ingång från baksidan Palmfeltsvägen 19 C


Tema
Fokusområden
Jämställdhet och jämställda beslut - Marianne Wikander
Attraktiv a Läs mer...rbetsgivare - Ulrika Wennergren Sundin


Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

4 Månadsrapport för februari 2015 (utsändes senare)

5 Uppföljning inom äldreomsorgen Enskededalens servicehus inklusive Knuten och Skogsgläntan demensgruppboende

6 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

7 Uppföljning av äldreomsorgens kostenhet (Intraprenad)

8 Uppföljning inom socialpsykiatri - Boendestöd

9 Uppföljning inom äldreomsorgen - Enskede Nya servicehus, Rosens dagverksamhet, Bandhagen-Högdalens hemtjänst, Stureby hemtjänst och Årsta hemtjänst

10 Val av ny ledamot till stadsdelsnämndens pensionärsråd

11 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser m.m.
B. Tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Protokoll från Pensionärsrådet, (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
(utsändes senare)
E. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen

13 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

14 Trafikförändringar inom SL-trafiken - svar till kommunstyrelsen

15 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 vid Kolsnarsvägen och Långhalsvägen i Årsta, SDp 201300468 - svar till stadsbyggnadskontoret

Dnr 1.5.3.-110/2015

Slutet sammanträde 16-20
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (259 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Månadsrapport för februari 2015

§5 Uppföljning inom äldreomsorgen Enskededalens servicehus inklusive Knuten och Skogsgläntan demensgruppboende

§6 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

§7 Uppföljning av äldreomsorgens kostenhet (Intraprenad)

§8 Uppföljning inom socialpsykiatri -­ Boendestöd

§9 Uppföljning inom äldreomsorgen -­ Enskede Nya servicehus, Rosens dagverksamhet, Bandhagen-Högdalens hemtjänst, Stureby hemtjänst och Årsta hemtjänst

§10 Val av ny ledamot till stadsdelsnämndens pensionärsråd

§13 Stadsdelsdirektörens information

§14 Trafikförändringar inom SL-trafiken -­ svar till kommunstyrelsen

§15 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 vid Kolsnarsvägen och Långhalsvägen i Årsta, SDp 201300468 - svar till stadsbyggnadskontoret